Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY


PROGRAMISTA Z KLASĄ

W listopadzie 2018r. nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Programista z Klasą”. Programem zostali objęci uczniowie klas I-III oraz nauczyciele. Od marca do grudnia 2019r. w szkole pod okiem trenera i nauczycieli zostanie zrealizowanych 30 zajęć z zakresu programowania. Celem zajęć jest zapoznanie ze środowiskiem Scratch oraz zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie programowania.

 • W ramach projektu otrzymaliśmy sprzęt informatyczny – 3 laptopy, materiały edukacyjne oraz gry planszowe.

Projekt Programista z Klasą jest projektem realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w okresie od 28.07.2017 26.01.2020. Projekt WSIiZ został oceniony najlepiej wśród wszystkich złożonych propozycji z całej Polski, w ramach unijnego konkursu. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie programowania w grupie docelowej obejmującej:

 • nauczycieli edukacji publicznej,
 • uczniów klas I-III
 • osoby dorosłe
Planowane działania w projekcie to:
 • 16 – godzinne szkolenia dla nauczycieli,
 • 30 – godzinne zajęcia lekcyjne dla uczniów.
 • szkolenie w formule blended-learning dla przedstawicieli bibliotek i domów kultury,
Główne korzyści dla uczestników projektu
 • ponad 10 tyś., godzin wsparcia trenerów dla nauczycieli (trener, animator, trener nauczyciel, prelegent – webinarium),
 • doradztwo przez cały okres zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (22 miesiące)
 • dostęp do platformy edukacyjnej,
 • sprzęt informatyczny przekazany nauczycielom i do szkół w ramach projektu,
 • bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli i osób dorosłych biorących udział w szkoleniu,
 • gry planszowe przekazane do szkół w ramach projektu


Tu podaj tekst alternatywny


1 GROSZ TO NIEWIELE ALE GÓRA GROSZA MOŻE WIELE ZMIENIĆ!!!!!!!
PODSUMOWANIE XIX Edycji 26.11.2018 – 02.01.2019

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w akcję „GÓRA GROSZA” organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom, której celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie domów dla dzieci, wsparcie rodzinnych domów dziecka i pogotowia rodzinnego. Była to już XIX edycja akcji. Nasi uczniowie jak zwykle nie zawiedli, wszystkie klasy łącznie z przedszkolakami aktywnie włączyły się w tę jakże szlachetną akcję. Każdy przyniósł tyle, ile mógł - w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele. Coroczna Akcja Góra Grosza pozwala uświadomić dzieciom i młodzieży, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Łącząc wspólnie siły stanęliśmy na wysokości zadania, pokazaliśmy, że ta pomoc jest realna i możliwa nawet w tak niewielkiej szkole jak nasza . Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało się nam zebrać w sumie 22,45 kg monet, co daje kwotę 359,60 zł. Opiekunem akcji była Pani Ula Góraj – Nurzyńska.Rozliczenie:
1 gr x 4789 szt. = 47,89 zł
2 gr x 2108 szt. = 42,16 zł
5 gr x 1935 szt. = 96,75 zł
10 gr x 696 szt. = 69,60 zł
20 gr x 446 szt. = 89,20 zł
50 gr x 28 szt. = 14,00 zł
RAZEM: 359,60 zł


Drodzy uczniowie!!!

Wykonaliście naprawdę wartą pochwały rzecz, dziękuję za Wasze zaangażowanie podczas liczenia tej naprawdę sporej Góry Grosza. Z dużym zapałem skrupulatnie przeliczaliście każdy grosik ciesząc się z kwoty, którą wspólnie uzyskaliśmy. Zgodnie, z uśmiechem na twarzy współpracowaliście w szlachetnym celu mając poczucie, że pomagacie swoim koleżankom i kolegom z Domów Dziecka. Kochani pamiętajcie, że pomaganie innym, słabszym, pokrzywdzonym przez los, potrzebującym bez oczekiwania na własne korzyści sprawia, że każdy z nas czuje się lepszy, bardziej wartościowy. Bezinteresowna pomoc okazywana drugiej osobie to najlepsza nauka.!!

Bardzo serdecznie Wam dziękuję. !!!!!

Urszula Góraj-Nurzyńska
GALERIA

Tu podaj tekst alternatywnyPODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY
Tu podaj tekst alternatywny


AKCJA EKOLOGICZNANasza szkoła w obecnym roku szkolnym ponownie bierze udział w akcji ekologicznej ''Szkole pomagamy i świat oczyszczamy''. W ubieglym roku za uzbierane elektrośmieci uzyskaliśmy bon na 400 zł. na zakup sprzętu sportowego. Zacheceni sukcesami z poprzedniego roku planujemy i teraz wziąć aktywny udział w tej akcji. Zbiórka trwa do 31 grudnia 2018 r. i dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa domowego - wszystko co jest na prąd lub na baterie). Przypominamy, że celem Akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej na temat zużytego sprzętu ekologicznego oraz praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczaniu Ziemi elektroodpadami. Priorytetem akcji jest odbiór jak największej ilości elektroodpadów z punktów odbioru wskazanych przez placówki oświatowe przy wsparciu dzieci i młodzieży oraz rodziców lub innych opiekunów prawnych zaangażowanych w akcję na rzecz placówki. W naszej szkole elektroodpady zbieramy na placu szkolnym ( obok budynku gospodarczego).
Drogi Rodzicu czy wiesz, że … wyrzucenie do zwykłego śmietnika telefonu komórkowego może skazić 1 metr sześcienny gleby i 400 l wody!!! Dzieje się tak, ponieważ baterie telefonów zawierają metale ciężkie takie jak ołów. Przekazując zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyczyniacie się do ochrony otaczającego nas środowiska. Dzięki zorganizowanej w Szkole akcji zbiórki elektroodpadów otrzymamy Ekwiwalent, dzięki któremu będzie mogła uzyskać pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych, sprzęt sportowy oraz wiele innych ciekawych nagród. W zbiórce może brać udział cała rodzina, sąsiedzi czy znajomi …

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce


Jeżeli przechowujesz w domu, garażu czy na podwórku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekaż go na rzecz Akcji Szkolnej! Jeżeli w Twojej firmie składowany jest niepotrzebny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgłoś firmę do odbioru w ramach Akcji Szkolnej i pomóż Szkole w zbiórce! Firma Green Office Ecologic Sp. z o.o odbierze zalegający sprzęt z firmy i wystawi Kartę Przekazania Odpadów!

Przeczytaj więcej o Akcji

 www.greenoffice.co w zakładce Akcje Edukacjne
Tu podaj tekst alternatywny
PROJEKT
Tu podaj tekst alternatywny


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W roku szkolnym 2017/2018 nasza placówka została uczestnikiem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dotację celową w kwocie 3100 złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2019 r.

W roku 2018 otrzymaliśmy dotację celową, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych. Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 było sporządzenie harmonogramu działań, przydzielenie odpowiedzialnych osób oraz podanie terminów wykonania poszczególnych zadań. Harmonogram ten został włączony do Planu Pracy Szkoły. W związku z realizacją programu już w maju, w naszej szkole, powstała wstępna lista książek, które młodzież chciała czytać. Była ona systematycznie uzupełniana. Dodatkowo, pomocą służyli nauczyciele poloniści, którzy stworzyli listę lektur. Także, propozycje książek do zakupu, zostały skonsultowane z bibliotekarzami Pedagogicznej Biblioteki w Tarnobrzegu, gdzie mogliśmy porównać nasze propozycje z tymi najbardziej poczytnymi w odpowiednim przedziale wiekowym. Listy proponowanych, do zakupu, tytułów pozytywnie zostały zaopiniowane zarówno przez Samorząd Uczniowski, jak i Radę Rodziców. Stanowią o tym stosowne dokumenty. Dzięki temu dofinansowaniu, biblioteka wzbogaciła się o 218 pozycji książkowych, które w znaczący sposób poszerzyły ofertę nowości biblioteki, w tym 22% stanowiły lektury szkolne. Program zakładał realizację wielu przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę. Na stronie internetowej szkoły założona została zakładka: NPRCZ, gdzie ukazują się notatki z wszystkich działań podjętych w Programie. A mianowicie projekty realizowane przez uczniów w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2018/2019 to:

Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole organizujemy zbiórkę makulatury. Celem akcji jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. Priorytetem akcji zbiórki makulatury oprócz aspektu ekologicznego i pozyskiwania funduszy np. na zakup papieru ksero, jest uzyskanie przez uczniów dodatkowych punktów z zachowania. Oszczędzanie papieru, tak samo jak wody czy energii, jest najprostszym przejawem troski o środowisko. Odkładając zużytą kartkę papieru na makulaturę zamiast do kosza, każdy może przyczynić się do ochrony środowiska i pomóc innym.

Każde zebrane 60 kg makulatury to uratowane 1 drzewo !!!!!!!!
Makulatura powinna być w domu związana, zważona i podpisana nazwisko ucznia i klasa. Paczki powinny mieć nie więcej niż 5 kg. Każdy uczeń uczestniczący w akcji będzie miał zapisywane kilogramy uzbieranej makulatury. Przyniesioną do szkoły paczkę makulatury należy zgłosić w pokoju nauczycielskim lub nauczycielowi w celu odnotowania.

W zbieranie makulatury w naszej szkole angażują się wszyscy: nauczyciele, przedszkolaki, uczniowie oraz ich rodziny.


Akcja ta, łączy w sobie kilka bardzo ważnych aspektów:
 • poszanowanie zasobów natury,
 • podzyskiwanie surowców wtórnych,
 • aspekt społeczny.
Co zbieramy:
 • gazety, czasopisma, inny papier
 • tekturę
 • stare podręczniki, książki bez twardej oprawy
 • stare zeszyty
 • worki i opakowania papierowe
 • ulotki reklamowe i inne

Wszelkich informacji udziela Pani Urszula Góraj -Nurzyńska oraz wychowawcy klas.

Tu podaj tekst alternatywny


AKCJA „ 100 POZDROWIEŃ NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI ”

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji szkół pod nazwą „ 100 pozdrowień na 100 lecie Niepodległości”. Celem akcji jest przygotowanie przez uczniów 100 pocztówek z wizerunkiem swojej miejscowości, a następnie wysłanie ich wraz z pozdrowieniami dla koleżanek i kolegów z innych szkół w całej Polsce. Pocztówki otrzymują szkoły, które przyłączyły się do akcji. Otrzymane pocztówki umieszczamy na dużej, ściennej mapie Polski. Pieczę nad akcją w naszej szkole sprawują p. Katarzyna Piskur oraz p. Maryla Wasielewska – Saja.
Dzięki przystąpieniu do tej pięknej akcji, uczniowie Szkoły Podstawowej w Krawcach mogli wykazać się kreatywnością oraz zdolnościami artystycznymi. Chcąc pokazać koleżankom i kolegom z innych szkół w Polsce swoją okolicę, zaprojektowali pocztówki samodzielnie. Kartki są zatem oryginalne i prezentują urok naszej Małej Ojczyzny.


Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Tu podaj tekst alternatywny

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.