Nasi Nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Janeczko Urszula

NAUCZYCIELE
mgr Barnaś-Saja Monika - obowiązki wychowawcy w świetlicy
mgr Czerepak-Poniatowska Lidia - edukacja przedszkolna
mgr Dec Agnieszka - chemia
mgr Delimata Radosław - informatyka
mgr Drozd Joanna - język angielski
mgr Galiniak Bożena – geografia
mgr Góraj - Nurzyńska Urszula - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, logopeda
mgr Januszczak Paweł - edukacja dla bezpieczeństwa
mgrJodłowska Grażyna - biblioteka
mgr Kobylarz Bożena - przyroda, biologia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Kotwica Klaudia - pedagog szkolny
mgr Kucper Natalia - język polski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mularz Anna - matematyka, technika, informatyka
mgr Nowak Paulina - fizyka
mgr Pasek Teresa - edukacja wczesnoszkolna
mgr Piskur Katarzyna - język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, pedagog specjalny
mgr Pitak Joanna - język niemiecki
mgr Smogorzewska Magdalena - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Stępień Dorota - edukacja wczesnoszkolna
mgr Szymula Zuzanna - doradztwo zawodowe, język angielski
mgr Wasielewska-Saja Maryla - religia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Wójtowicz Dariusz - plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne


WYCHOWAWCY
mgr Lidia Czerepak-Poniatowska - oddział przedszkolny
mgr Stępień Dorota - 0 i kl I
mgr Teresa Pasek - kl II i II
mgr Dariusz Wójtowicz - kl IV i V
mgr Anna Mularz - kl kl VI i VII
mgr Katrzyna Piskur - kl VIII

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.