Nasi Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Kobylarz

NAUCZYCIELE
mgr Bożena Kobylarz - przyroda, edukacja wczesnoszkolna
mgr Grażyna Jodłowska - edukacja przedszkolna
mgr Teresa Pasek - edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Płoskoń ( mgr Natalia Kucper)- język polski
mgr Anna Mularz - technika, matematyka
mgr Barbara Chmiel - język angielski, edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Piskur - język angielski, historia, historia i społeczeństwo
mgr Agnieszka Sonka - język niemiecki,
mgr Grażyna Szwed - wiedza o społeczeństwie
mgr Paweł Czerepak - geografia
mgr Elżbieta Krasińska - biologia
mgr Agnieszka Dec - chemia
mgr Paulina Gortych (mgr Anna Górz) - fizyka
mgr Zuzanna Szymula - doradztwo zawodowe
mgr Paweł Januszczak - edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Elżbieta Idec - zajecia techniczne, technika
mgr Sabina Gortych - wychowanie do życia w rodzinie
mgr Beata Grzywacz - język polski
mgr Radosław Delimata - informatyka, zajęcia komputerowe
mgr Paulina Rudnicka - zajęcia rewalidacyjne
mgr Bożena Galiniak - zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Spasiuk - zajęcia rewalidacyjne
mgr Dariusz Wójtowicz - plastyka, muzyka,wychowanie fizyczne
mgr Maryla Wasielewska Saja - religia
mgr Monika Barnaś Saja - obowiązki wychowawcy w świetlicy
mgr Urszula Góraj -Nurzyńska - nauczyciel wspomagający



WYCHOWAWCY
kl 0 - mgr Grażyna Jodłowska
kl I i II - mgr Teresa Pasek
kl III - mgr Urszula Janeczko
kl IV - mgr Barbara Chmiel
kl V i VI - mgr Dariusz Wójtowicz
kl VII - mgr Anna Mularz
kl VIII - mgr Katarzyna Piskur

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.