Nasi Nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Kobylarz

NAUCZYCIELE
mgr Barnaś-Saja Monika - obowiązki wychowawcy w świetlicy
mgr Chmiel Barbara- język angielski, edukacja wczesnoszkolna
mgr Dec Agnieszka - chemia
mgr Delimata Radosław - informatyka
mgr Galiniak Bożena – geografia
mgr Gortych Agnieszka - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Góraj - Nurzyńska Urszula - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne , zajęcia logopedyczne
mgr Janeczko Urszula – edukacja wczesnoszkolna
mgr Januszczak Paweł - edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jodłowska Monika - edukacja przedszkolna,język angielski
mgr Kobylarz Bożena - przyroda, biologia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Kucper Natalia - język polski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mularz Anna - matematyka, technika
mgr Nowak Paulina - fizyka
mgr Pasek Teresa - edukacja wczesnoszkolna
mgr Piskur Katarzyna - język angielski, historia
mgr Joanna Pita - język niemiecki
mgr Szwed Grażyna - wiedza o społeczeństwie
mgr Szymula Zuzanna - doradztwo zawodowe
mgr Wasielewska-Saja Maryla - religia
mgr Wójtowicz Dariusz - plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne


WYCHOWAWCY
mgr Monika Jodłowska - oddział przedszkolny
mgr Teresa Pasek - 0 i kl I
mgr Urszula Janeczko - kl II i II
mgr Anna Mularz - kl IV
mgr Katrzyna Piskur - kl V i VI
mgr Barbara Chmiel - kl VII
mgr Natalia Kucper - kl VIII

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.