Nasi Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Kobylarz

NAUCZYCIELE
mgr Bożena Kobylarz - przyroda, biologia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Jodłowska - edukacja przedszkolna
mgr Teresa Pasek - edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Janeczko – edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Chmiel - język angielski, edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Dul- język polski kl IV i V
mgr Magorzata Janeczko- język polski kl VI
mgr Bożena Duma- język polski kl VII
mgr Krystyna Pliszka- język polski kl VIII
mgr Anna Mularz - matematyka, technika
mgr Katarzyna Piskur - język angielski, historia,
mgr Maryla Wasielewska Saja - religia
mgr Monika Barnaś Saja - obowiązki wychowawcy w świetlicy
mgr Urszula Góraj - Nurzyńska - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Dariusz Wójtowicz - plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne
mgr Joanna Nieradka - matematyka kl V
mgr Agnieszka Sonka - język niemiecki, zajęcia logopedyczne
mgr Grażyna Szwed - wiedza o społeczeństwie
mgr Agnieszka Dec - chemia
mgr Anna Drozd - fizyka
mgr Zuzanna Szymula - doradztwo zawodowe
mgr Paweł Januszczak - edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Sabina Gortych - wychowanie do życia w rodzinie
mgr Radosław Delimata - informatyka
mgr Bożena Galiniak – geografia
mgr Agnieszka Gortych - nauczyciel wspomagający


WYCHOWAWCY
oddział przedszkolny i 0 - mgr Monika Jodłowska
kl I i II- mgr Urszula Janeczko
kl III - mgr Teresa Pasek
kl IV i V - mgr Katrzyna Piskur
kl VI - mgr Barbara Chmiel
kl VII i VIII - mgr Dariusz Wójtowicz

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.