Tu podaj tekst alternatywny

KONKURS
Projekt monety – „100 lecie polskiego złotego” 1924-2024

Nowa polska waluta – złoty została wprowadzona do obiegu 29 kwietnia 1924r. w wyniku reformy pieniężnej i zastąpiła zdewaluowaną marką polską.

W związku z obchodami 100 lecia polskiego złotego zapraszamy uczniów klas III - VIII z naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na projekt własnej monety.

ORGANIZATORZY konkursu – nauczyciel historii i języka polskiego.
CELEM konkursu jest:
 • rozbudzenie zainteresowania historią Polski oraz naszej waluty,
 • zaktywizowanie dzieci i młodzieży szkolnej,
 • rozwijanie talentu artystycznego i kreatywności uczniów.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Termin składania prac do 29 kwietnia 2024r. Rozstrzygnięcie konkursu na początku maja.
Zapraszamy

Katarzyna Piskur
Natalia Kucper


Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

RAZEM DLA ZIEMI

Akcja Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się 23 marca o godz. 20:30. Godzina dla Ziemi WWF jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Kojarzona jest głównie z tym, że w symbolicznym geście troski o przyszłość naszej planety na jedną godzinę ludzie gaszą światła w swoich domach, a instytucje wygaszają oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej.

Co roku bierze w niej udział nawet kilkadziesiąt milionów ludzi i kilkaset miast na całym świecie. W Polsce w poprzednich edycjach zaangażowało się blisko sto miast, wygaszając oświetlenie publicznych obiektów. Zgasło również oświetlenie zewnętrzne w warszawskich ministerstwach.

Tegoroczną edycję Godziny dla Ziemi WWF w Polsce dedykujemy rzekom. Rzeka to nie tylko woda płynąca w korycie. To coś znacznie cenniejszego. Rzeka to cały ekosystem, który tej wodzie towarzyszy: rośliny i zwierzęta żyjące w nurcie rzeki i w jej dolinie oraz te, które odwiedzają ją w czasie wędrówek czy tarła. Rzeki to także dla wielu z nas miejsce do rekreacji. Są również naszym dziedzictwem, które pilnie potrzebuje ochrony.

Przez wieloletnie przekształcenia, zabudowę hydrotechniczną i antropogeniczne zanieczyszczenia (w tym słone wody pokopalniane) w dobrym stanie zostało zaledwie 1,1% polskich rzek. Polskie rzeki umierają i potrzebują naszego, ludzkiego wsparcia. Potrzebne są natychmiastowe, zdecydowane kroki. Zróbmy je razem!

Godzina dla Ziemi WWF łączy ludzi całego świata ponad podziałami. Gasząc światła na symboliczną godzinę można dołączyć do globalnego ruchu ekologicznego i milionów ludzi na całym świecie. Wierzymy, że tegoroczna idea przyświecająca Godzinie dla Ziemi WWF znajdzie u Was uznanie. Wspólnie możemy chronić to, co mamy najcenniejszego – naszą planetę, która jest naszym wspólnym domem.

Więcej informacji o tegorocznej akcji dostępnych będzie na stronie www.godzinadlaziemi.pl

Przygotowała Bożena Galiniak na podstawie materiałów organizatora akcji


Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny • DEKLARACJA o kontynuacji pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym

 • WNIOSEK o przyęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 • WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

 • ZARZĄDZENIE nr 21.2024
 • TERMINY przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola w Krawcach
 • TERMINY przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach

 • Tu podaj tekst alternatywny

  Tu podaj tekst alternatywny

  Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. „Polak ma essę!” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

  Głównym założeniem projektu „Polak ma essę!” jest utrwalenie zdobytej wiedzy z języka polskiego oraz historii oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów, tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, pomoc w rozwijaniu naturalnej kreatywności dzieci, a także dodatkowo doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

  Projekt trwa od 2 października 2023 r. do 31 maja 2024 r.

  Natalia Kucper


  Tu podaj tekst alternatywny

  W tym roku szkolnym weźmiemy udział w ogólnopolskim programie „Ratownicy Czytelnictwa” zainicjowanym przez Fundację Powszechnego Czytania. Tegoroczna edycja, będzie przebiegać pod hasłem "Odkrywamy nowe lądy".

  Przywróćmy dzieciom i nastolatkom radość z czytania! Rzućmy czytelnictwu koło ratunkowe! Bo przecież czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności dla rozwoju młodych ludzi – to nie tylko jeden z filarów edukacji, ale też osobistego rozwoju będącego drogą do szczęścia, czyli do stania się tym, kim chcemy się stać. Odkrywajmy wspólnie nowe lądy upowszechniania czytania!

  Natalia Kucper


  Tu podaj tekst alternatywny  Tu podaj tekst alternatywny


  Krawce, 04 sierpnia 2023 r.

  OGŁOSZENIE

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach
  ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko:
  Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach.

 • PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 • Załącznik 1 - OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA

 • Załącznik 2 - CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ NA STANOWISKU

 • Załącznik 3 - OŚWIADCZENIA

 • Tu podaj tekst alternatywny
  Maryla Wasielewska-Saja

  Maryla Wasielewska-Saja


  Tu podaj tekst alternatywny


  Kliknij, aby powiększyć

  Kliknij, aby powiększyć

  Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
  Wszystkie prawa zastrzeżone.