Tu podaj tekst alternatywny

Karta do głosowania


Protokół


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2021/2022

Przewodniczący: PATRYK ŻAK
Zastępca przewodniczącego: ŻAK NIKOLA i SZEWC DOMINIKA
Sekretarz: BURDZY JULIA
Skarbnik: ANTONI KORYGA

Członkowie Rady:
Pelc Tomasz
Koryga Dawid
Kędzia Maja
Dec Natalia
Dula Jagoda
Dec Stanisław
Skrzypacz Nikola

Urszula Góraj-Nurzyńska
Opiekun Samorządu

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.