Protokół


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2022/2023

Przewodniczący:KACPER SURMA
Zastępca przewodniczącego: NIKOLA ŻAK
Sekretarz I:JAN KONEFAŁ
Sekretarz II: KORNELIA PAWŁOWSKA

Opiekunowie Samorządu
Urszula Góraj-Nurzyńska
Natalia Kucper
Agnieszka Gortych

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.