PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA (druga transza)
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego "

| 2020-06-27|Autor:AM|

Gmina Grębów po raz kolejny wsparła nasza szkołę przekazując nam tym razem 4 laptopy zakupione w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Szkoła otrzymany sprzęt wypożyczyła do realizacji zdalnego nauczania najbardziej potrzebującym uczniom 3 ( w tym 2 z rodziny wielodzietnej 3+) i 1 nauczycielowi. Przekazany sprzęt pozwoli uczniom na realizowanie zdalnego nauczania, którego sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwiała aktywne włączanie się w codzienne zajęcia szkolne. Nauczycielom umożliwi być otwartym na nowe rozwiązania edukacyjne. Po epidemii sprzęt będzie służył dalej uczniom i szkole.

Dziękujemy za otrzymane wsparcie, które przyczyniło się do podniesienia jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Krawcach.

Protokół NR 2
Regulamin użyczania laptopów

GALERIA

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego "

| 2020-05-07|Autor:AM|

Gmina Grębów przekazała naszej szkole 9 laptopów. 6 zakupionych z budżetu Gminy i 3 zakupione w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Sprzęt ten został przekazany przez Panią Dyrektor nauczycielom i jednemu uczniowi. Laptopy posłużą do nauki on-line. Po zakończeniu zdalnego nauczania będzie on służył jako pomoc dydaktyczna w szkole.

Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Grebów, za wspieranie szkoły, troskę o uczniów i pomoc w organizacji zdalnego nauczania.

Protokół NR 1
Regulamin użyczania laptopów

GALERIA

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.