Historia szkoły

Tablica Szkoła w Krawcach istnieje już od 1851 roku. Pierwszym nauczycielem był Wojciech Jakubowski, uczył on w domach gospodarzy w zamian za skromną opłatę (1 zł od dziecka) i wyżywienie. Pierwszą szkołę gminną zorganizowano w 1909 roku. Mieściła się ona w budynku Adama Drozda, który stał na miejscu starej, dawnej szkoły. W tym czasie nauczycielem była Bazylia Kozaczeńko z Kołomyi. Etatową Szkołę Etatową Szkołę Rządową jednoklasową uruchomiono w 1913 r. W roku 1931 zapisano 133 dzieci Przed I wojną światową dzieci w szkole pisały na tabliczkach. Jedna strona - w linię przeznaczona była do pisania, a druga - w kratkę do rachunków. Szkoła w Krawcach została wybudowana w 1964 r. Była nazywana Szkołą tysiąclecia.
Godło szkoły, to chorągiew województwa sandomierskiego, która przedstawia w herbie tarczę na dwoje podzieloną. Jedna połowa wprost oka lewego, podzielona jest na sześć pasów w kierunku poziomym, z których trzy białe i trzy czerwone. Druga zaś połowa, wprost oka prawego, przedstawia na błękitnym polu - dziewięć gwiazd po trzy w rzędzie. My dodalismy pośrodku kwadrat żółty z czarnymi nożyczkami. Godło szkoły


Historia obecnego budynku szkoły
10 lutego 1957 na zebraniu wiejskim został powołany Komitet Budowy Szkoły. Formalności związane z rozpoczęciem budowy trwały do czerwca 1960. 8 czerwca 1960 r. o godz. 1320 przewodniczący Komitetu Budowy Stanisław Burdzego uroczyście rozpoczął budowę.
Zdjęcie 2


Zdjęcie 32 września 1962 roku szkoła została uroczyście otwarta, a 14 września 1962 r. na zebraniu został rozwiązany Komitet Budowy Szkoły. Budynek miał 4 izby lekcyjne, 8 innych pomieszczeń i 5 izb mieszkalnych. Z biegiem lat pomieszczenia zmieniały przeznaczenie.
27 sierpnia 1998 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły. 25 sierpnia 1999 roku została oddana do użytku nowo dobudowana część z dużą salą gimnastyczna i z trzema salami lekcyjnymi, w których teraz znajdują się biblioteka i klub. Z sali gimnastycznej korzystają nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również mieszkańcy.
Zdjęcie 4


Zdjęcie 512 listopada 2009 roku naszej szkole zostało nadane imię Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz kościelnych i państwowych, pracownicy oświaty oraz mieszkańcy wsi.

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.