Ogłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada Rodziców      

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 26 października 2022r. ( środa) zostanie zorganizowany w naszej szkole Psychologiczny Punkt Konsultacyjny z Panią Psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie. Wsparcie konsultacyjne dotyczy:  porad, diagnozy psychologicznej, interwencji kryzysowej. Zapraszamy na spotkanie rodziców razem z dziećmi!

Rodzicu, możesz otrzymać pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej Twojego dziecka, a mianowicie:
 • trudności w nauce bądź niepowodzeń szkolnych dziecka,
 • problemów emocjonalnych,
 • problemów z zachowaniem dziecka,
 • problemów wychowawczych,
 • uzależnień,
 • informacji o miejscach, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc ( poradnie, odziały specjalistyczne),
 • wyboru dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Piskur
Ogłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada rodziców      

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

I. Spotkanie organizacyjne - 22 września 2022 r.
 • Organizacja roku szkolnego 2022/2023
 • Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 • Dokumenty regulujące pracę szkoły.
 • Ustalenie zasad współpracy i komunikowania się.
 • Wybór trójek klasowych
 • Sprawy różneOgłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada Rodziców      

Ogłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada Rodziców      

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023


Aneta Matyka
Agata Kędzia
Marta Żak
Monika Kędzia
Kinga Dec
Albina Dziubińska
Anna Dul
Małgorzata Konefał
Joanna Duda
Magdalena Barnaś
Marzena Pasek
Sylwia Skrzypacz
Maria Saja
Agnieszka Jarosz
Anna Jarosz
Joanna Duda
Katarzyna Matyka
Barbara Chmiel
Agata Wilk
Anna Cichoń
Agnieszka Jarosz
Marta Matyka
Sylwia Mróz

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.