Ogłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada Rodziców      

OGŁOSZENIA

WYJAZDY NA BASEN


W roku szkolnym 2018/2019 wyjazdy na basen w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli odbywają się w każdy piątek o godzinie 1330 , odjazd po zajęciach na basenie około godziny 1500

Planowane wyjazdy na basen w roku szkolnym 2018/2019:
- październik: 5, 12, 19, 26
- listopad: 23, 30
- styczeń: 4, 11, 18, 25
- luty: 1, 8
- marzec: 1, 8, 15, 22, 29
- kwiecień: 5, 12, 26
- maj: 10, 17, 24, 31

Łącznie wyjazdów 24. W miesiącach wrzesień, grudzień i czerwciec wyjazdów nie będzie.
Ogłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada rodziców      

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I. Spotkanie organizacyjne - 20 września 2018 r.
 • Omówienie obowiązującego Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, oraz założeń dotyczących Programu Profilaktyczno - Wychowawczego na dany rok szkolny.
 • Omówienie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zasad oceniania.
 • Przedstawienie warunków i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 • PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASCH IV-VIII
 • Przypomnienie zasad higieny i bezpieczństwa obowiązujących w szkole.
 • Wybory trójek klaspowych.
 • Harmonogram roku szkolnego i dodatkowe dni wolne
 • Sprawy różne:
  - wyjazdy na basen;
  - wyjazd do kina, muzeum, lekcje edukacyjne;
  - omówienie wycieczek i uroczystości szkolnych;
  - funkcjonowanie i czas pracy świetlicy szkolnej.


 • II. Śródsemestralne spotkanie - 21 listopada 2018 r.
 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowaniu.
 • Omówienie frekwencji uczniów.
 • Poinformowanie o propozycjach wycieczki szkolnej zaplanowanej na maj/ czerwiec 2019- przeprowadzenie głosowania.
 • Omówienie mikołajkowych wyjazdów:
  - klasy młodsze do domu myśliwskiego w Wydrzy na ognisko;
  - klasy starsze do kino HELIOS w Rzeszowie.
 • Prelekcja dla rodziców poprowadzona przez specjalistów na temat agresji rówieśniczej w szkole i profilaktyki uzależnien od dopalaczy, pasierosów, narkotyków i alkoholu.

 • Ogłoszenia       Wywiadówki      
       
        Konsultacje       Rada Rodziców      

  Konsultacje nauczycieli PSP w Krawcach w rok szkolnym 2018/2019:

 • Grażyna Jodłowska- poniedziałek 730 - 800
 • Anna Mularz -poniedziałek 9 50 - 1035
 • Anna Płoskoń - wtorek 855 - 940
 • Urszula Janeczko - środa 1050 - 1135
 • Teresa Pasek - środa 1155 - 1240
 • Maryla Wasielewska Saja - środa 950 - 1035
 • Dariusz Wójtowicz - wtorek 1050 - 1135
 • Barbara Chmiel -środa 1155 - 1240
 • Katarzyna Piskur - wtorek 855 - 940
 • Urszula Góraj -Nurzyńska - wtorek 1345 - 1430

 • Ogłoszenia       Wywiadówki      
       
        Konsultacje       Rada Rodziców      

  Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018


  Agata Kędzia - przewodnicząca
  Agnieszka Drozd - skarbnik
  Aneta Żak - sekretarz
  Izabela Wasielwska
  Marzena Pasek
  Justyna Lubas
  Anna Dul
  Małgorzata Konefał
  Monika Kędzia
  Albina Dziubińska
  Kinga Dec
  Magdalena Matyka
  Magdalena Koryga
  Anastazja Kieparda
  Elżbieta Gortych
  Renata Żak
  Sylwia Stadnik
  Iwona Koryga
  Maria Saja
  Nina Matuszewska
  Aneta Matyka
  Elżbieta Janeczko

  Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
  Wszystkie prawa zastrzeżone.