Ogłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada Rodziców      
Ogłoszenia       Wywiadówki      
     
      Konsultacje       Rada rodziców      

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

I. Spotkanie organizacyjne - 28 września 2020 r.
 • Omówienie i przypomnienie procedur bezpieczeństwa w związku z pandemią
 • Harmonogram pracy szkoły
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Wybór trójek klasowych
 • Sprawy różne

 • II. Śródsemestralne spotkanie on-line na platformie TEAMS dla rodziców uczniów klas IV - VIII w dniach od 02.12.2020 do 03.12.2020
 • Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i o zachowaniu uczniów
 • Informacja o ocenach niedostatecznych za I półrocze

 • III. Podsumowanie semestru I spotkanie on-line na platformie TEAMS w dniach 29.01.2021 do 01.02.2021
 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowaniu.
 • Omówienie frekwencji uczniów.
 • Poinformownie rodziców klasy VIII o terminach przeprowadzenia w szkole egzaminów próbnych ósmoklasisty z Nowej Ery i CKE. Przekazanie rodzicom informacji o formach i warunkach dostosowania dla uczniów klasy VIII na egzaminie ósmoklasisty w maju. • Ogłoszenia       Wywiadówki      
       
        Konsultacje       Rada Rodziców      

  Ogłoszenia       Wywiadówki      
       
        Konsultacje       Rada Rodziców      

  Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021


  Sylwia Skrzypacz
  Katarzyna Szewc
  Małgorzata Konefał
  Joanna Duda
  Anna Dul
  Anna Burdzy
  Joanna Prytek
  Agnieszka Nowak
  Magdalena Koryga
  Anna Kotwica
  Sylwia Stadnik
  Zofia Szewc
  Renata Żak

  Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
  Wszystkie prawa zastrzeżone.