LAPTOPY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z PROJEKTÓW ,,ZDALNA SZKOŁA ” i ,,ZDALNA SZKOŁA +"

| 2021-12-28|Autor:BK|

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

ZDALNE NAUCZANIE

| 2020-11-10|Autor:BK|

Na podstawie decyzji Rządu z dnia 23.10.2020r. zawieszone zostały na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, uczniowie przeszli na nauczanie zdalne. Gmina Grębów przekazała Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Krawcach 4 laptopy zakupione w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Sprzęt ten został przekazany nauczycielom i uczniom SP w Krawcach. Gmina Grębów przekazała Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Krawcach 3 laptopy zakupione w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Szkoła udostępniła uczniom i nauczycielom laptopy przekazane nam od Gminy Grębów. Otrzymany w ramach projektu sprzęt wraz niezbędnym oprogramowaniem służy do kształcenia zdalnego i jest pomocą do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej.
Laptopy są wykorzystywane jako narzędzia:

  • do tworzenia pomocy dydaktycznych i gromadzenia materiałów na lekcje(prezentacje, karty pracy dla uczniów, zadania, testy)
  • do prowadzenia dokumentacji w dzienniku elektronicznym
  • do komunikacji z uczniami i rodzicami

Otrzymany sprzęt znacznie usprawnił pracę szkoły w nauczaniu zdalnym i przyczynił się do wzrostu kompetencji cyfrowych(informatycznych) uczniów i nauczycieli. Laptopy wraz niezbędnym oprogramowaniem ,które zostały przekazane w ramach projektu, wykorzystywane są do nauczania zdalnego i prowadzenia zajęć, realizacji podstawy programowej do kontaktu z uczniami oraz prowadzenia bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy w e-dzienniku. Dzięki otrzymanemu sprzętowi nauczyciele mogą się komunikować z uczniami oraz ich rodzicami poprzez platformę MS Teams. Laptopy są ogromnym wsparciem w zdalnej edukacji oraz w codziennej pracy nauczycieli. Laptopy służą do tworzenia pomocy dydaktycznych i gromadzenia materiałów na lekcje- (prezentacje, karty pracy dla uczniów, zadania, testy). Dzięki otrzymanemu sprzętowi nauczyciel religii mógł się komunikować z uczniami oraz ich rodzicami poprzez platformę MS Teams. Laptop jest ogromnym wsparciem w zdalnych lekcjach oraz w codziennej pracy nauczyciela. Uczniowie z naszej szkoły otrzymane laptopy wykorzystują do nauki zdalnej. Dzięki temu wsparciu bez problemu łączą się z nauczycielami podczas lekcji online z poszczególnych przedmiotów za pomocą platformy ?Teams. Korzystają z materiałów przesyłanych do samodzielnej pracy (karty pracy, prezentacje, filmiki, zadania online na różnych platformach edukacyjnych itp.), odsyłania zadań domowych i kontaktowała się z rówieśnikami wykorzystując dostępne aplikacje i programy. Sprawna komunikacja cyfrowa podczas nauki zdalnej przyczynia się do realizowania podstawy programowej oraz opanowania wymaganych umiejętności i wiadomości przez uczniów naszej szkoły.

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA +
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego "

| 2020-06-27|Autor:AM|

Gmina Grębów po raz kolejny wsparła nasza szkołę przekazując nam tym razem 4 laptopy zakupione w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Szkoła otrzymany sprzęt wypożyczyła do realizacji zdalnego nauczania najbardziej potrzebującym uczniom 3 ( w tym 2 z rodziny wielodzietnej 3+) i 1 nauczycielowi. Przekazany sprzęt pozwoli uczniom na realizowanie zdalnego nauczania, którego sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwiała aktywne włączanie się w codzienne zajęcia szkolne. Nauczycielom umożliwi być otwartym na nowe rozwiązania edukacyjne. Po epidemii sprzęt będzie służył dalej uczniom i szkole.

Dziękujemy za otrzymane wsparcie, które przyczyniło się do podniesienia jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Krawcach.

Protokół NR 2
Regulamin użyczania laptopów

GALERIA

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego "

| 2020-05-07|Autor:AM|

Gmina Grębów przekazała naszej szkole 9 laptopów. 6 zakupionych z budżetu Gminy i 3 zakupione w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Sprzęt ten został przekazany przez Panią Dyrektor nauczycielom i jednemu uczniowi. Laptopy posłużą do nauki on-line. Po zakończeniu zdalnego nauczania będzie on służył jako pomoc dydaktyczna w szkole.

Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Grebów, za wspieranie szkoły, troskę o uczniów i pomoc w organizacji zdalnego nauczania.

Protokół NR 1
Regulamin użyczania laptopów

GALERIA

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.