Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. W wyniku tych działań otrzymaliśmy finansowe wsparcie na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystanie nowych technologii. W związku z tym w naszej szkole zakupione zostały: interaktywny dywan i monitor, laptop, programy mTalent oraz liczne pomoce dydaktyczne.

FunFloor- magiczny dywan jest doskonałym rozwiązaniem wspomagającym naukę na wczesnym etapie edukacji zaczynając od nauki prostych czynności, poprzez naukę cyfr, liter, owoców, zwierząt. Zajęcia edukacyjne przeplatane z grami z urządzenia sprawiają że nauka jest niezwykle ciekawa i angażująca dzieci do pracy. Zakupiony dywan wyposażony jest w pakiet 115 gier; w tym gry w pakiecie Fun, Edu oraz Rewalidacja.

Laptop pozwala na wykorzystywanie zakupionych programów mTalent, które są wykorzystywane na zajęciach rewalidacyjnych, wyrównawczych, dydaktycznych oraz logopedycznych. Zawierają gry i ćwiczenia, które łączą naukę z zabawą.

Monitor interaktywny otwiera przed nauczycielem nieskończenie wiele możliwości prowadzenia ciekawych zajęć. Od tworzenia precyzyjnych wykresów, dodawania komentarzy do notatek i podkreślania ważnych informacji, po wspólne gry integracyjne oraz konkursy. Odpowiednie wykorzystanie urządzeń multimedialnych urozmaici zajęcia i wzbudzi zainteresowanie uczniów daną tematyką.


GALERIA

UMOWA - Aktywna Tablica
Wniosek dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznychw roku 2021

Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
Wszystkie prawa zastrzeżone.