Tu podaj tekst alternatywny

Motto:

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

św. Jan Paweł IIROK SZKOLNY 2022/2023


W oka mgnieniu minął już kolejny rok szkolny. I już mamy czerwiec. Za moment Wakacje.
W projekcie Serce i Pomoc dla uczmiów klasy IV, do którego przystąpiła nasza szkoła w ubiegłym roku szkolnym, też wiele się działo.

 • SPRAWOZDANIE z programu SP! SERCE i POMOC
 • 29 września nasza szkoła otrzymała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty p. Małgorzaty Rauch certyfikat pierwszego stopnia za pierwszy rok działań w projekcie SP! SERCE POMOC. Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest zachęcenie szkół do podejmowania autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych.

  Kliknij, aby powiększyć

  ROK SZKOLNY 2021/2022


  Nasza szkoła zgłosiła się do udziału w autorskim projekcie Podkarpackiego Kuratora Oświaty organizowanego dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego pod hasłem: SP - to więcej niż szkoła podstawowa! Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest podejmowanie przez nas, nauczycieli, autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania. Główny cel to wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych.

  Partnerami projektu są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Przejście z etapu ucznia klasy III do etapu ucznia klasy IV wymaga łagodnego wprowadzenia dziecka w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia.

  Nazwa projektu SP! SERCE i POMOC akcentuje przede wszystkim empatyczne zauważenie tej sytuacji (serce), zrozumienie jej i podjęcie adekwatnych działań (pomoc) przez nauczycieli uczących w klasie IV. Chcemy ułatwić adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej nie tylko uczniowi, ale także jego rodzicom.

 • Uchwała nr 8

 • PROGRAM ADAPTACYJNY dla kl. IV w Szkole Podstawowej w Krawcach

 • SPRAWOZDANIE z I tury programu SP! SERCE i POMOC
 • Copyright © 2009 by Szkoła Podstawowa w Krawcach
  Wszystkie prawa zastrzeżone.